Asfaltový strešný šindeľ Katepal

Katepal je ľahká asfaltová strešná krytina. Jedná sa o SBS modifikovaný asfaltový strešný šindeľ, ktorý pochádza z Fínska. Táto bitúmenová krytina sa vyznačuje svojou vysokou kvalitou, životnosťou a tiež prirodzenými farbami použitých posypových materiálov.

Asfaltové šindle na strechu značky Katepal majú až dvojnásobnú životnosť v porovnaní so strešnými šindľami, ktoré sa vyrábajú z oxidovaného bitúmenu. Dĺžka životnosti asfaltového šindľa Katepal, ktorý je tiež často vyhľadávaný pod pojmom "kanadský šindeľ", je 50 - 60 rokov. Záruka na hydroizoláciu je v dĺžke 30 rokov.

Výhody a pozitíva asfaltového strešného šindľa Katepal

Šindle Katepal sú modifikované SBS modifikátorom a vďaka tomu zaručujú:

 • oveľa lepšie zalisovanie vrchného posypu
 • väčšiu pružnosť materiálu v chladnom počasí
 • vyššiu odolnosť proti veľkým výkyvom teplôt
 • modifikovaný materiál stárne oveľa pomalšie a tiež celkovo menej pracuje
 • až dvakrát tak dlhú životnosť v porovnaní s oxidovanými strešnými šindľami
 • možnosť využitia aj v extrémnych klimatických podmienkach
 • predĺženú záruku na hydroizoláciu až na 30 rokov
 • veľmi dlhú životnosť 50 - 60 rokov

Ďalšie výhody šindľa KATEPAL

 • Zvýšená odolnosť proti natrhnutiu driekom klinca a veľmi vysoká pevnosť v ohybe
 • Strešné šindle je možné inštalovať aj v chladnom počasí. Navyše nehrozí poškodenie materiálu
 • Kvalitná výrobná technológia zaručuje nadštandardnú životnosť materiálu
 • Vďaka použitiu dostatočného množstva kvalitného bitúmenu má krycí posyp strešnej krytiny zvýšenú adhéziu
 • Inovatívny systém adhézie je zárukou oveľa lepšej ochrany proti prírodným vplyvom, akým je hlavne voda
 • Vďaka inovatívnym výrobným postupom je konečná cena strešného šindľa Katepal porovnateľná s oxidovanými šindľami

Popis strešného asfaltového šindľa Katepal

Asfaltový střešní šindel Katepal
Popis výrobku Strešný šindeľ z SBS modifikovaného bitúmenu
Metóda inštalácie Kombinácia lepenia pomocou samolepiaceho povrchu a pribíjanie lepenkovými klincami
Nominálna hmotnosť 4300 ± 300 g / m2 plošného materiálu - (hotová strecha cca 8 kg / m2 - podľa typu)
(3 m2 hotovej strechy zodpovedá 5,5 m2 plošného materiálu)
Nominálna hrúbka 3 mm ± 10%
Šírka 1000 mm ± 3mm
Výška 317 mm ± 3mm
Požiarna odolnosť 1) spĺňa BROOF (t1), BROOF (t2) a BROOF (t4)
Reakcia na oheň F

Detailnejšie technické informácie nájdete tu

Kladenie strešného šindľa Katepal

FOXY
ROCKY
KATRILLI, JAZZY, KL

Katalóg asfaltového strešného šindľa Katepal

Fínsky strešný šindeľ Katepal a záručné podmienky

Záruka 30 rokov

Záruka 30 rokov sa vzťahuje na hydroizoláciu.

Táto záruka sa môže uplatniť len pri dodržaní týchto podmienok:

1. Je potrebné, aby boli dodržané skladovacie podmienky materiálu (viď. Každé balenie šindľa).

2. Kladenie strešnej krytiny sa musí vykonať podľa STN, ktorá sa k danej problematike vzťahuje. Navyše musia byť dodržané požiadavky stanovené v "Návode na pokládku (inštaláciu) fínskych strešných šindľov", ktoré vydáva spoločnosť PROKOM SR, s.r.o.

3. Nosné konštrukcie strechy vrátane jej debnenia musia byť zhotovené podľa príslušnej STN.

4. Pri pokládke musia byť použité originálne podkladové vrstvy KATEPAL (KATEPAL UltraBase alebo KATEPAL LiteBase 500).

5. Musí byť zabezpečená správna ventilácia strešného plášťa.

6. Kotviacim materiálom treba prebiť debnenie. Kotviaci materiál musí mať správnu dĺžku.

Záruka 15 rokov

Záruka 15 rokov sa týka funkčných vlastností, farebnej stálosti a výrobnej bezchybnosti.

Táto záruka sa môže uplatniť len v prípade dodržania bodov 1. - 6. viď. Záruka 30 rokov.

Záruka 10 rokov

Záruka 10 rokov sa vzťahuje na hydroizoláciu, farebnú stálosť, funkčné vlastnosti a výrobnú bezchybnosť.

Táto záruka sa môže uplatniť len v prípade dodržania bodov 1. - 3. viď. Záruka 30 rokov.

Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené:

Nevhodnou montážou a poškodením materiálu pri montáži.

Vady spôsobené vplyvom použitia nesystémových doplnkov strešného plášťa.

Vonkajšími vplyvmi (hrubé, alebo nevhodné zaobchádzanie s výrobkom, živelná pohroma, biologické vplyvy, neodborná manipulácia ai.).

Kompletné znenie záručného listu

Top
Tento obchod využíva súbory cookies, za účelom zlepšovania služieb na našich stránkach. (viac informácií) SOUHLASÍM