Často kladené otázky - Fínsky strešný asfaltový šindeľ Katepal

Prečo je SBS modifikovaný bitúmen lepší ako oxidovaný bitúmen?

Modifikovaný bitúmen je bitúmen obohatený syntetickým kaučukom. Na modifikovanie sa používa SBS elastomér. Modifikovaný bitúmen je elastický aj pri studených podmienkach (pretiahnutie pri pretrhnutí pri 30 stupňovom mraze je pri väčšine výrobkov cez 30 %), Vydrží UV žiarenie podstatne lepšie ako oxidovaný bitúmen a jeho bod mäknutia je vyšší ako pri oxidovanom bitúmene. Životnosť modifikovaných výrobkov je v mnohých prípadoch až dvojnásobná v porovnaní s výrobkami z oxidovaného bitúmenu. V súčasnej dobe vyrába Katepal všetky bitúmenové pásy a bitúmenové strešné šindle z SBS modifikovaného bitúmenu.

Budú mi na zabezpečenie dostatočného vetrania sedlovej strechy stačiť škáry medzi podhľadovými doskami?

Nebudú. Vetracie škáry, ktoré sa nachádzajú pod odkvapmi, poskytujú náhradný vzduch pre vetranie. Odvetrávacie otvory musia byť umiestnené čo najvyššie, napríklad pod hrebeňom, vo štítových trojuholníkoch. Alebo tiež môžete na hrebeň inštalovať podtlakové ventilátory či hrebeňové odvetranie. Ak sa na streche nenachádzajú vetracie otvory, ktoré sa pri pokládke asfaltového strešného šindľa osadia odvetrávacími prvkami, tak sa v hornej časti vetracieho priestoru strechy hromadí teplý a vlhký vzduch, z ktorého pri chladnejšom počasí kondenzuje vlhkosť do drevenej konštrukcie, a môžu vzniknúť problémy. Je teda nevyhnutné strechu týmito prvkami odvetrávať.

Parozábrana - prečo je jej význam zdôrazňovaný vo všetkých inštrukciách a pokynoch?

Asi polovica problémov so strechou sa väčšinou objavuje z iných dôvodov 
než kvôli nesprávnej hydroizolácii či zatekaniu. Veľmi časté sú napríklad problémy s kondenzáciou vlhkosti v strešnej konštrukcii. Pokiaľ sa v strešnej konštrukcii používa tesná parozábrana (aj tesnenie priechodiek musí byť parotesné), možno problémy s kondenzáciou takmer úplne odstrániť. Pokiaľ nie je odvetranie strešnej konštrukcie efektívne vybudované, musí byť parozábrana v pôdnom priestore o to tesnejšia. Pokiaľ je v konštrukcii použitá tepelná izolácia a odvetranie strechy nie je správne vybudované a tiež použitá parozábrana, môže v extrémnych prípadoch dôjsť až k roztekaniu vrchného asfaltového šindľa. A to preto, že stúpajúca vlhkosť, ktorá pri povrchovej vrstve kondenzuje, vsakuje do izolácie. Toto má za následok v prvej fáze stratu tepelnoizolačných vlastností izolácie, navyše zostáva vlhká a pri letných vysokých teplotách a prehriatiu strešnej konštrukcie dochádza doslova k odparovaniu tejto vlhkosti. Následne teplota povrchovej vrstvy extrémne stúpa, čo môže vyústiť v mäknutie povrchovej vrstvy alebo v krajných prípadoch uvoľňovaniu asfaltových kropají.

Hrubé dosky s perom a drážkou – ako ich správne pripevniť na priehradové nosníky či krovy?

Každá doska s perom a drážkou musí byť pribitá dvoma dostatočne dlhými (cca 75 mm) pozinkovanými klincami na každý priehradový väzník alebo krov. Z dôvodu napučania dreva je pri suchom drevenom materiálu nutné nechať malé medzery (1-2 mm) medzi doskami, keďže pri kolísaní poveternostných podmienok drevo napúča a zmršťuje sa (šírka aj hrúbka) až o 5-10 %. Ak nie sú použité dosky so štvorstrannou perodrážkou, musia byť spoje dosiek na priehradových nosníkoch. Ak sú použité dosky majúce pero a drážku na koncoch, nesmú byť spoje medzi priehradovými nosníkmi vedľa seba, ale medzi jednotlivými spojmi sa musia nachádzať 2-3 dosky.

Môžem nahradiť drevené dosky s perom a drážkou odlišným materiálom?

Áno. Pod asfaltové strešné šindle je možné použiť voči vlhkosti odolné stavebné dosky (napríklad OSB dosky, multifunkčné panely či preglejky) miesto dosiek s perom a drážkou, a za určitých podmienok môžu byť použité aj hrubé dosky bez pera a drážky. Sukovitosť alebo sklon vlákien materiálu môže pri použití hrubých dosiek pôsobiť problémy. Je teda veľmi nutné dodržiavať návody výrobcu pri dimenzovaní a inštalácii voči vlhkosti odolných stavebných dosiek. Najdôležitejším faktorom je hrúbka dosiek. Tie by mali byť tak hrubé, aby bola zaistená statická únosnosť pre dané snehové pásmo. Dosky bez pera a drážky musia byť silnejšie ako dosky s perom a drážkou, pretože dosky sa vzájomne nepodopierajú. Počas vysychania navyše ľahko vznikajú na doskách bez pera a drážky nerovnosti a dochádza ku "skrúteniu" dosiek, ktoré môže šindeľ kopírovať. Podklady by preto mali byť čo najsuchšie a najrovnejšie.

Ak sú na hrubých podkladových doskách nerovnosti a ohnutia, musím ich vymeniť, ak chcem súčasnú krytinu nahradiť bitúmenovými pásmi či strešnými šindľami?

Existuje spôsob, kedy sa nerovnosti môžu odstrániť (vyrovnať). A to tak, že nainštalujeme pod dosky medzi všetkými priehradovými nosníkmi dosky vhodnej veľkosti (dosky, 50x50 fošne apod.) a naskrutkujeme do nich každú dosku. V tomto prípade sa dosky meniť nemusia. Ak sú však dosky zhnité, je samozrejme nutné ich vymeniť. V každom prípade je dobré, aby bol povrch čo najrovnejší. Pri rekonštrukciách je teraz bežným štandardom a postupom strhnutie existujúcej krytiny, natiahnutie kontaktnej difúznej fólie na staré nerovné debnenie, inštalácia kontralát na krokvy či priehradové väzníky a vybudovanie nového debnenia. Tým sa vytvorí nielen vetracia medzera, ktorá by mala byť najmenej 5 cm, ale tiež ideálne rovné podkladové debnenie, na ktoré potom môžete bezproblémovo nainštalovať asfaltové strešné šindle.

Musia klince prejsť skrz celé podkladové dosky a prečo?

Ak zostane špička klinca vo vnútri podkladovej dosky, začne klinec postupne vystupovať z dosky kvôli napučaniu a zmršťovaniu dreva vďaka kolísaniu vlhkosti, a klinec tak začne narúšať jednotnosť celoplošného lepenia. V krytine z bitúmenových strešných šindľov sa potom problémy (napr. zatekanie) vzniknuté týmto narušením začínajú vyskytovať obyčajne po 10-15 rokoch. Chybne zvolená dĺžka klincov môže znížiť životnosť strechy, ktorá trvá pri použití bitúmenových strešných šindľov desiatky rokov (40-60 rokov) v najhoršom prípade o niekoľko desiatok rokov.

Prečo nemôžem pribíjať pri hornom okraji?

Šindle sa pribíjajú nad zárezom, v mieste, kde prejdú klince skrz dva šindle a zároveň pevne pritlačia lepivý povrch šindľa k povrchu predchádzajúceho šindľa. Týmto sa zaistí zalepenie. Každý šindeľ sa teda pribije 8 klincami (4 vlastný pás a 4 pretlčením v ďalšej vrstve) a čo zaisťuje ochranu proti roztrhnutiu šindľov okolo klincov a vytrhnutiu šindľového pásu. Ak pribijete šindle pri hornom okraji, môže byť výsledkom roztrhnutie tenkého horného okraja (plocha bez lepidla) počas búrky, kedy sa môže uvoľniť celý pás alebo dokonca viac pásov.

Prečo nemôžem asfaltové strešné šindle KATEPAL inštalovať na strechu s menším sklonom ako 1: 5 - teda 12 °?

Pretože na strechách s týmto menším sklonom, ako je 1: 5 = 12 °, môže vznikať tlak vody, pri ktorom nie je možné zaručiť vodotesnosť konštrukcie. Na strechách s menším sklonom odporúčame používať krytiny s tesnými spojmi – modifikovanými natavovacími pásmi..

Prečo je vždy nutné použiť hydroizolačnú vrstvu?

Aj na strmších strechách, kde sú nainštalované strešné šindle KATEPAL s celoplošným lepením, sa môže objaviť situácia, kedy voda nemôže normálne odtekať zo strechy. K tomu typicky dochádza napríklad na jar pri topení snehu. Sneh a ľad zabraňujú odtekaniu vody a tlak nahromadenej vody tak pôsobí na spoje asfaltových strešných šindľov. Voda pretekajúca spojom by sa mohla dostať k podkladovým doskám a spôsobiť ich napučanie. Nasledovalo by tiež pretečenie do strešného plášťa a podkrovia, keby pod šindľami nebol podkladový pás. Podobný jav môže nastať pri lejaku a silnom vetre. Vplyvom vetra môže voda aj na strmej streche stúpať smerom nahor a pôsobiť tlak na spoje. Správne nainštalované podkladové hydroizolačné vrstvy KATEPAL (LiteBase 500 a UltraBase U-EL 60/2200) zaisťujú aj v týchto prípadoch vodotesnosť strechy. Proti konkurenčným materiálom sa vyznačujú tým, že majú samolepiaci okraj.

Mach na strešných šindľoch - je nutné ho odstraňovať?

Usadanie machu a lišajníkov je pri šindli KATEPAL menšie, vďaka modifikácii šindľa a lepšie zalisovanému vrchnému posypu. Možnosť výskytu machu je však vyššia, ak je v priamej blízkosti strechy veľa stromov. Vplyv na to majú aj hodnota pH okolitej pôdy a vegetácia v okolí. Pretože je povrch strešného šindľa z kameňa a v prírode na kameňoch a skalách rastie mach, je logické, že sa môže vyskytnúť aj na streche. Pretože dlhodobé pôsobenie machu na strechu je zlé a môže mať aj neblahý vplyv na povrch šindľov a následne na izoláciu, je nutné pravidelne mach zo strechy odstraňovať. Po prvé môžeme strechu kefovať, na jar alebo na jeseň (nie pri teplom počasí v lete). Ak to nestačí alebo sa to nepodarí, môžeme na mach aj chemickými prostriedkami. KATEPAL K-10 je účinný a ekologický spôsob, ako odstrániť rast mikroorganizmov (napr. riasy a lišajníky) z povrchu rôznych materiálov. Je úplne ekologický a nepoškodzuje spodnej konštrukcie, kvetinové záhony alebo iné výsadby. Je vhodný pre väčšinu strešných a fasádnych materiálov.

Môžem na vnútorných rohoch alebo pri lemovaní komínov použiť úžľabinové pásy?

Na vnútorných rohoch au lemovanie komínov odporúčame použiť úžľabinové pásy Super-Pintari. Na vnútorných rohoch pri lemovaní komínov sa nesmú používať univerzálne odkvapové / hrebeňové pásy. Presnejšie návody nájdete v balení a na našej domovskej stránke oficiálneho predajcu.

Prečo nie je odporúčané používať plech, oceľ a obdobné materiály na úžľabie?

Na konštrukciu úžľabia sa musí použiť všetko úplne podľa návodov - podkladová vrstva, lepidlo a úžľabinový pás. Dôvodom, prečo sa do úžľabia nesmie inštalovať napríklad plech, je veľká tepelná rozťažnosť kovu. Rozdiel povrchovej teploty strechy medzi horúcimi dňami v lete a najväčšími zimnými mrazmi môže byť až 130 stupňov. Veľké tepelné rozdiely plechov silne zaťažujú ich pripevnenie a lepenie pásov na plechy. V úžľabiach sa tiež zhromažďuje najviac snehu a ľadu. A tak v miestach, kde tečie najviac vody, sa kumuluje príliš veľa zaťažovacích činiteľov. V prípade použitia oceľových materiálov v mieste úžľabia veľmi často preniká vlhkosť do podstrešnej konštrukcie.

Prečo nemôžem pás pri dolných a štítových hranách jednoducho ohnúť cez okraj a pribiť k okraju?

Dôvodom sú dlhoročné zlé skúsenosti. Takto pribitý okraj nevydrží do konca životnosti súčasných bitúmenových výrobkov. Klince pribité pri dolnom odkvape do podkladovej dosky vystupujú z dreva a pás ohnutý cez okraj sa potom môže jednoducho roztrhnúť. Cez uvoľnený klinec sa voda kvapkajúca cez okraj dostane ku krajnej doske, ktorá sa pomaly rozkladá. Výhradne odporúčame použitie oceľových odkvapníc pri dolných a tiež pri štítových okrajoch.

Prečo majú byť použité pri odkvape univerzálne odkvapové / hrebeňové pásy?

Vždy radíme použitie originálnych odkvapových / hrebeňových pásov. S krátkym (1 m) odkvapovým pásom je lepšia manipulácia a tiež sa dobre inštaluje rovno pozdĺž odkvapové línie. Odkvapový pás je totiž strešný šindeľ s rovnými okrajmi, ktorého spoje sa pokryjú ďalšou vrstvou šindľov. Použitím odkvapových pásov tiež ušetríte materiál, pretože pri prípadnej strate materiálu sa z "nadbytočných" odkvapových pásov urobia zalomením a roztrhnutím hrebeňové pásy (3 ks). Obrovskou výhodou je tiež veľká lepiaca plocha, ktorá zabraňuje prieniku stúpajúcej vody, keď odkvapy v zimnom období zamrznú.

Môžem urobiť dolný okraj bez odkvapnice?

Áno, dolný okraj je možné urobiť aj bez odkvapnice napr. použitím odkvapu tradičného typu. V tom prípade sa na okraj pripevní doska s pologuľatým prierezom, okolo ktorého sa ohne kus (35 cm) vystrihnutý z povrchového pásu (Super-Pintari - úžľabinový pás). Určite neradíme ohnúť pás zo strechy priamo cez okraj a pribiť ho na predný okraj dosiek. Takéto riešenie nie je v súlade s našimi záručnými podmienkami.

Môžem inštalovať strešné šindle v zime alebo za chladného počasia?

V podstate by inštalácia strešných šindľov mala prebiehať pri teplých podmienkach a minimálna teplota by nemala klesnúť pod 5 ° C, kedy aj výsledok bude určite najlepší. Niekedy je však nutné vykonať inštaláciu aj v chladnejších podmienkach. V takom prípade treba zohľadniť nasledujúce fakty:
  • 1) Šindle sa bez zahrievania lepivých povrchov slnkom a teplým počasím nezlepia skôr ako budúce leto.
  • 2) V niektorých miestach môžu šindle kvôli tuhosti spôsobenej zimou zostať čiastočne uvoľnené od spodného šindľa, a lepivý povrch tak môže vyschnúť a zoxidovať, čo zabráni riadnemu zlepeniu.
  • 3) Najmä na strechách orientovaných na sever sa môžu vyskytnúť problémy so zlepením. Je nutné pri najbližšom teplom počasí tieto odchlípeniny opraviť dotlačením šindľov k sebe, poprípade použiť aj lepidlá typu KATEPAL K-36.
  • 4) Utesnenie priechodiek, lemov, vnútorných rohov atď. miest, kde je nutné použiť tesniace lepidlo K-36, je v zime veľmi ťažké. Ak stavbu vykonávate na jeseň alebo v zime, odporúčame inštalovať len podkladovú vrstvu a vykonať inštaláciu strešných šindľov až na jar alebo v lete.

Môžem ponechať na streche cez zimu teda iba podkladovú vrstvu?

Áno. Ak používate originálne podkladové vrstvy – LiteBase 500 a UltraBase U-EL 60/2200, je možné nechať na streche cez zimu iba tieto podkladové pásy. Odporúčame však zaviesť špeciálne opatrenie na zaistenie nepoškodenosti pásov na streche – pretlčenie spojov strešnými latami atď.

Je stará asfaltová plsť ( "handrová lepenka") dostatočne vyhovujúcim podkladom pre strešné šindle?

Nie. Bitúmenová plsť v žiadnom prípade nie je dostatočne vyhovujúca ako podkladová vrstva a dokonca sa priamo radí zo strechy odstrániť, lebo je nasiakavá a zadržuje v strešnej konštrukcii vlhkosť. Plná záruka na 15 rokov pre bitúmenové strešné šindle KATEPAL platí len pri použití v inštalačnom návode určené podkladové vrstvy.
.

Strmá strecha - ako je najlepšie možné inštalovať strešné šindle?

Pohyb na strmej streche je obťažný. Rebríky a lešenia zavadzajú pri inštalácii strešných šindľov. Prečítajte si jednoduchý spôsob ako urobiť protišmykové zábrany: 
  • 1) Lešenie sa oprie o dolný odkvap a strechu pokryjeme tak vysoko, ako je to možné (kam dosiahneme).
  • 2) Na už nainštalované strešné šindle pripevníme rovnú fošňu (50x100), doprostred ktorej sme vopred prevŕtali diery presne po 1000 mm. Tieto diery sa umiestnia k rohom (lalokom) určitého radu šindľov. Dotyčné šindľové rohy sa ohnú nahor a fošňa sa pri týchto ohnutých rohoch zaskrutkuje do podkladových dosiek skrutkami 8x80 mm skrz dolné šindle. Je dôležité utiahnuť skrutky tak, aby sa fošňa vôbec nehýbala. Pri šliapnutí na fošňu je nevyhnutné byť opatrný, aby sa ohnuté rohy šindľov nepoškodili. Takto podobne sa fošne pripevňujú po vhodných vzdialenostiach pri pokračovaní v práci smerom nahor. Keď je prvá strana strechy hotová až k hrebeňu, odstraňujú sa fošne postupne smerom dole. Diery, ktoré zostanú pod rohmi šindľov, utesnite lepidlom K-36. Je nevyhnutné skontrolovať zlepenie šindľov najmä vtedy, ak sa na lepivom povrchu zachytili nečistoty alebo či bol roh dlho ohnutý nahor. Druhá strana strechy sa urobí rovnakým spôsobom. Fošne odstraňujte až po inštalácii hrebeňového krytia.

Podkladová lepenka - aký je správny smer jej inštalácie?

Lepenku môžete inštalovať ako vodorovne, tak zvisle. Najdôležitejšie je, aby boli tesné spoje. Pre tesnosť spojov musia byť pásy vedľa seba rovné a rovnako napäté. Na strmých strechách radíme inštaláciu zvislú, z dôvodu zabránenia vzniku záhybov.

Prečo vznikajú malé záhyby pri vodorovne inštalovanej podkladovej lepenke?

Pri vodorovnej inštalácii je veľmi obťažne pripevnenie pásu úplne rovno. Čím strmšia je strecha, tým obťažnejšie to je. Tiež napínanie pásu vo vodorovnej polohe je na strmej streche obťažne. Z tohto dôvodu vznikajú malé záhyby, keď pás zostane aj keď len trochu voľný alebo nerovný.

Mali by sme manuálne odstraňovať sneh zo strechy?

Väčšinou to nutné nie je (pri rodinných, radových a poschodových domoch), ak je ako krytina použitý asfaltový strešný šindeľ s drsnejším povrchom. Konštrukcia vydrží bez problémov zaťaženie snehom. Nemusíte odstraňovať sneh ani kvôli riziku padania snehu, pretože sneh po asfaltovom šindľovom páse s drsnejším povrchom nekĺže. Iná situácia je pri strechách, ktorých krytinou sú škridle alebo plech. Vznikajú situácie, kedy kvôli bezpečnosti osôb pohybujúcich sa okolo budovy na ulici alebo na dvore je nutné odstrániť sneh zo strechy.

Potrebujem pri bitúmenovej krytine snehové zábrany?

Väčšinou nie. Snehové zábrany pri bitúmenovej krytine nebývajú potrebné ani na príkrej streche. Avšak pokiaľ sú snehové zábrany uvedené vo výkresoch stavebného povolenia, môže stavebný úrad odôvodnene vyžadovať ich inštaláciu, rovnako ako inštaláciu ostatných vecí, uvedených vo výkresoch. Pokiaľ je strešný materiál iný ako v pôvodnom pláne, je nutné uvažovať aj o ostatných veciach spojených so zmenou. Inak povedané, ak sa bude plechová krytina vymieňať za bitúmenovú, je vhodné odstrániť snehové zábrany aj z výkresov.
Na strechách s bitúmenovými pásmi a bitúmenovými šindľami je padaniu snehu zabránené drsnejším povrchom. A to tak účinne, že ak budeme chcieť aby sneh zišiel dole, musíme použiť lopatu alebo počkať na topenie.

Z akého dôvodu neodporúčate inštaláciu snehových zábran na bitúmenovú strechu?

Jednoducho povedané, je to zbytočné. Sneh a ľad po šindľoch neskĺznu a účelom snehových zábran je zabrániť padaniu snehu a ľadu zo strechy. Navyše je zbytočné robiť diery do izolácie navyše, v oblasti, ktorá je z hľadiska tesnosti a izolácie najkritickejšia. Snehové zábrany sa totiž umiestňujú blízko odkvapu, kde tečie najviac vody a kde sa tiež zhromažďuje ľad, ktorý zabraňuje v odtoku vody.

Po 12 rokoch mi začalo do strechy zatekať. Mám nainštalované strešné šindle.

Pravdepodobný dôvod zatekania je aplikácia príliš krátkych lepenkových klincov. Alebo sponiek, ktoré neodporúčame používať vôbec. Pokiaľ špičky klincov (alebo sponiek) neprejdú doskou, vďaka kolísaniu vlhkosti dreva (napučaniu a zmršťovaniu) začnú klince vystupovať z dosiek. Zalepenie na okrajoch šindľov sa začína postupne uvoľňovať. Voda sa dostáva pod šindeľ a ďalej cez klince do dosiek, ktoré napúčajú, a problém sa zhoršuje. Odporúčame kontaktovať technické poradenstvo firmy PROKOM SR s.r.o.

Najčastejšie chyby pri inštalácii strešných šindľov KATEPAL

Šindle sú nainštalované na streche s príliš malým sklonom.

Vyskytujú sa problémy so zatekaním, pretože tlak vody vznikajúci na streche s malým sklonom je väčší. Pri výbere krytiny je vždy nutné najprv zistiť minimálny sklon strechy.

Utesnenie lemovania komína sa nevykonalo podľa návodu.

Vyústi v zatekanie pri lemovaní komína.

Miesto pri spodnom sú strešné šindle pribité pri hornom okraji.

Klince nepritlačia lepivý povrch šindľa k povrchu šindľa predchádzajúceho (naspodku) pretože prejdú skrz len jeden šindeľ. V najhoršom prípade sa môže stať, že počas búrky sa uvoľní celá krytina.

Príliš tesne pribité podkladové dosky.

V najhoršom prípade sa dosky začnú zdvíhať počas prvej veľmi vlhkej jeseni, čo spôsobí roztrhnutie hydroizolácie a následné zatekanie.

Príliš tenké podkladové dosky či OSB dosky alebo nie sú podopreté ich spoje.

Konštrukcia nevydrží normálny pohyb na streche vplyvom dažďa, snehu a ľadu, čo môže spôsobiť roztrhnutie hydroizolácie.

Príliš krátka dĺžka klincov.

Príliš krátke klince postupne vystupujú z podkladových dosiek a zároveň zdvíhajú pás alebo šindeľ, čo vedie k uvoľneniu spojov. Ak zostane špička klinca vo vnútri podkladovej dosky, začne klinec postupne vystupovať z dosky kvôli napučaniu a zmršťovaniu dreva vďaka kolísaniu vlhkosti, a klinec tak začne narušovať jednotnosť celoplošného lepenia.

Pripevnenie šindľov pomocou sponiek.

Hĺbka úderu v sponkovači sa nastavuje regulátorom tlaku v kompresore. Inými slovami, sponkovač nie je vybavený obmedzovačom hĺbky úderu. Preto sa sponka v mäkkom dreve dostane príliš hlboko (prereže sa skrz pás alebo šindle) a v tvrdom dreve a v miestach sukov zostává príliš plytko a pás alebo šindeľ zostane uvoľnený.

Zlé či poddimenzované vetranie strešného priestoru.

Vlhkosť sa koncentruje do strešnej konštrukcie a pôsobí napučanie podkladových dosiek. Pri najhorších prípadoch vzniká poškodenie hnilobou počas veľmi krátkej doby a do strechy môže zatekať.

Nedostatočná parozábrana.

Spojené so zlým vetraním strešného priestoru. Vlhkosť sa dostane do konštrukcie (najmä v zime), čo môže spôsobiť veľké problémy s kondenzáciou a / alebo poškodenie hnilobou.

Šindle nie sú v úžľabiach celoplošne nalepené na úžľabinový pás.

Najčastejšie vyústi v zatekanie v úžľabiach, najmä počas topenia snehu a neskôr aj za lejakov po celý rok.

Falošné mýty a tvrdenia:

Vetranie funguje, pretože pri sedlovej a valbovej streche vzduch prúdi skrz škáry podhľadových dosiek.

ZLE - ak nie sú pri hrebeni odvetrávacie otvory, vlhkosť sa koncentruje v hornej časti neodvetrávaného priestoru pod hrebeňom.

Je celkom postačujúce ponechať iba vetranie cez odkvapové hrany pri dome s príkrou strechou, kde má strop sklon v smere strechy.

ZLE - pri hrebeni sa musia vždy nachádzať odvetrávacie otvory a tak musí byť zaistený výstup vzduchu medzi všetkými priehradovými nosníkmi. V prípade potreby je nutné použiť hrebeňové odvetranie.

Skrz podkladovú dosku lepenkový klinec nesmie prejsť.

ZLE - klinec musí skrz dosku prejsť.

Podkladové dosky musia byť pri stavbe podkladu pribité tesne.

ZLE - je nutné nechať medzery medzi doskami (1-2 mm), aby mohli dosky napučať.

Najnovšie blogy

Top