Interiérová (saunová) palubovka STP 15x92, ThermoWood

| Kód produktu: 241 | Výrobca: THERMOWOOD

Palubovka STP 15x92 mm pre interiérové obklady stien a stropov. Dodáva interiérom vznešený vzhľad a útulnú atmosféru. Veľmi vhodná je aj pre obklady stien do sáun a parných kúpeľov.

SKLADOM


 • 4,45 €

  -15 %

 • 3,78 €

 • 3,15 € bez DPH

 • 1 bm nepredajný
 • dĺžka profilu 2,1 m
 • dĺžka profilu 3 m

Profil ThermoWood® pre interiérové a saunové obklady

Dĺžka vm: 2,1 a 3

Tolerancia dĺžky v mm: -10 mm / + 30 mm

Spotreba na čistý m2 - zložený stav: 11,9 bežných metrov

Spotreba na hrubý m2 - nezložený stav: 10,87 bežných metrov (bm)

Výrobca: Oy Lunawood Ltd, Asemantie 52, Iisalmi, Fínsko

Vstupné surovina: Borovica lesná (Pinus sylvestris), pôvod Fínsko, certifikácia PEFC

Kvalita: "ThermoWood® - kvalita A "

Teplota spracovania: Thermo - D (durability - odolnosť) - teplota 212 ° C ± 3 ° C

Trieda biologickej odolnosti: Trieda 2 (veľmi dobrá odolnosť)

Všetku technickú dokumentáciu nájdete v záložke: NA STIAHNUTIE.

Tepelne upravené drevo ThermoWood®

Ponúkame Vám jedinečný produkt svojho druhu, ktorého vznik umožňuje revolučná technológia tepelnej úpravy dreva ThermoWood®. Produkty, spracované touto technológiou, umožňujú úspešné použitie drevených materiálov slabšej dimenzie z tuzemských (Európskych) zdrojov s tým, že ich úžitkové vlastnosti a predĺžená doba životnosti ich stavia na úroveň tropických drevín bez nutnosti likvidácie tropických pralesov a ohrozovania ekologickej rovnováhy a životného prostredia.

Nami dodávané a úplne ekologické produkty ThermoWood® sú vyrábané v závode Oy Lunawood Ltd. v meste Iisalmi (stredné Fínsko) a spĺňajú prísne štandardy kvality, ktoré sú kontrolované fínskou Asociáciou výrobcov ThermoWood® (ThermoWood Association - TWA). Vstupný materiál pochádza z trvalo udržateľných obhospodarovaných fínskych lesov (Certifikácia PEFC).

Tepelně upravené dřevo ThermoWood Tepelně upravené dřevo ThermoWood Tepelně upravené dřevo ThermoWood

Hlavné výhody a opis materiálu ThermoWood®

Výhody a popis materiálu ThermoWood®Výhody a popis materiálu ThermoWood®Výhody a popis materiálu ThermoWood®Výhody a popis materiálu ThermoWood®
Môžete nás kontaktovať na tomto telefónnom čísle:
+421 911 554 666

(Nepovinné)
*(Povinné pre zaslanie odpovede)
(Nepovinné)

Tepelná úprava pozitívne mení vlastnosti dreva ThermoWood®

Tepelne spracované drevo ThermoWood® je nový druh materiálu s inovovanou vnútornou štruktúrou dreva dosiahnutou tepelnou a vlhkostnou úpravou. Tepelné spracovanie dreva ThermoWood® funguje len za pomoci tepla a vodnej pary a celý výrobný proces je úplne ekologický. Tepelná úprava pozitívne ovplyvňuje a zlepšuje nielen trvanlivosť, ale aj ďalšie fyzikálne a mechanické vlastnosti. ThermoWood® sa vyrába z fínskej borovice patentovaným spôsobom v špeciálnych sušiacich komorách pri teplotnom rozmedzí 190 - 212 °C.

Zníženie absorpcie vlhkosti a perfektná rozmerová stálosť

Počas tepelnej úpravy je bunková štruktúra dreva ThermoWood® zmenená tak, že tepelne upravené drevo vykazuje oveľa lepšiu rozmerovú stabilitu ako tepelne neupravené totožné drevo v rovnakých klimatických podmienkach. Rozmerové zmeny tepelne spracovaného dreva ThermoWood® sú len polovičné a priečny priehyb je dokonca znížený až o 90% oproti tepelne neošetrenému drevu.

Tento jav je spôsobený hlavne tým, že je u dreva tepelnou úpravou znížená schopnosť absorpcie vlhkosti až o 50 %. Výsledkom tepelného procesu je vlhkosť 6 - 8 % po výrobe, hoci sa nachádza v prostredí s výrazne vyššou vlhkosťou. Nedochádza teda u neho k napučaniu a následnému zosychaniu, ktoré spôsobuje pri neupravenom dreve jeho rýchlu deštrukciu vplyvom rozvláknenia a rozpojenia jeho vnútornej štruktúry.

Absencia nežiadúcich látok u tepelne ošetreného dreva ThermoWood® a jeho biologická odolnosť

Pri tepelnom procese dochádza k odstráneniu (vytesneniu) všetkej živice a ďalších biologických látok. To umožňuje jeho bezproblémové použitie ako v exteriéri, tak v interiéri a v prevádzkach s vysokou teplotou a extrémnou vlhkosťou. Tepelne upravené drevo ThermoWood® - vyrobené v teplotnom režime Thermo-D (pri 212 °C) patrí do 2. triedy biologickej odolnosti, čo predstavuje veľmi vysokú odolnosť voči hnilobe, a vďaka úplnej absencii biologických látok je schopné odolávať drevokazným škodcom a hubám.

Atraktívny vzhľad tepelne upraveného dreva ThermoWood®

Podľa dĺžky a intenzity tepelného ošetrenia dochádza pri dreve ThermoWood® k zmenám jeho farby. ThermoWood® získava až tmavo hnedý karamelový odtieň, a to v celom svojom priereze. S odstupom životnosti povrch neošetreného materiálu ThermoWood® zosivie (získa patinu), zvrásnie, začne praskať a prejaví sa mierny priečny priehyb. Tomuto prirodzenému procesu starnutia dreva zabránite iba tým, že obmedzíte pôsobeniu UV žiarenia a poveternostných vplyvov. Pokiaľ chcete udržať jeho pekný karamelový vzhľad, ošetrite výrobky z materiálu ThermoWood® nami odporúčanou povrchovou úpravou. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať koncovým plochám (čelám).

Univerzálne použitie materiálu ThermoWood®

Materiál ThermoWood® je určený k všestrannému použitiu ako v exteriéri, tak aj v extrémne vlhkom interiérovom prostredí. Profily ThermoWood® sa bežne používajú na exteriérové obklady a opláštenie stien budov, terasové a bazénové rošty, materiál pre výrobu záhradného nábytku a ďalej na všetky exteriérové konštrukcie. V interiéroch sa profily ThermoWood® využívajú ako obklady vnútorných stien sáun, na výrobu saunového nábytku, vybavenia a zázemie wellness centier, parných kúpeľov a tiež vnútorných bazénov.

Ponúkame skvelé vlastnosti tepelne upraveného dreva ThermoWood®, ktoré Vám prináša bezstarostné riešenie na celý život.

Triedy materiálu ThermoWood® podľa Asociácie ThermoWood® (TWA)

Vo Fínsku sa uplatňuje spoločná klasifikácia členských firiem vyrábajúcih ThermoWood® združených vo fínskej Asociácii výrobcov ThermoWood® (TWA), ktorá zahŕňa dve hlavné kategórie nazývané Thermo-S (Stability = Stabilita) a Thermo-D (Durability = Odolnosť). Pri kategórii Thermo-S je mäkké drevo ošetrené pri teplote 190 ±3 °C a pri kategórii Thermo-D je mäkké drevo ošetrené pri teplote 212 ±3 °C.

Podľa týchto kategórii sú v rámci výroby tohto materiálu vo výrobnom závode Oy Lunawood Ltd. označené produkty ako LunaThermo-S a LunaThermo-D.

Podľa druhu kategórie sa určuje, na aký účel smie byť tepelne upravené drevo použité. Toto rozdelenie je záväzné a nie je povolené materiály zamieňať (povolené je jedine používanie materiálu upraveného v kategórii Thermo-D v interiéri).

LunaThermo-S

Drevo označené LunaThermo-S spadá v rámci biologickej odolnosti (odolnosti proti hnilobe) do kategórie 3, definovanej v norme EN 113.

LunaThermo-D

Obdobné drevo označené LunaThermo-D patrí do kategórie biologickej odolnosti 2, čo znamená dobrú odolnosť proti hnilobe.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®

Originál ThermoWood® do exteriéru – jedine s úpravou 212 °C

Vážení zákazníci, v posledných mesiacoch sme sa stretli pri predaji originálneho fínskeho dreva ThermoWood® s klamnými jednaniami zo strany niekoľkých veľkých konkurenčných firiem, ktoré sa skôr javili ako veľmi seriózne.

Tieto firmy ponúkajú podstatne lacnejší materiál považovaný vami, vďaka vašej odbornej neznalosti, za originálny ThermoWood®, no v skutočnosti sa jedná o nízkonákladovú výrobu nepravej verzie tohto materiálu.

Tento materiál v prevažných prípadoch nepochádza zo zdroja výrobcov združených v Asociácii ThermoWood® (TWA), pretože výrobný závod nedisponuje technológiou dostatočnou na modifikáciu dreva v tak prísnych požiadavkách, aké sú kladené na výrobu materiálu ThermoWood®. Cena výrobku je tak prvým indikátorom, podľa ktorého možno nadobudnúť podozrenie, že sa jedná o výrobok s nižšími kvalitatívnymi parametrami. Daný dodávateľ preto vo väčšine prípadov nevie výrobky doložiť potrebnými dokumentami (pôvod suroviny, deklarácia vlastností výrobku, prehlásenie o zhode, doloženie životnosti a biologickej odolnosti, atď.).

A čo je bohužiaľ najhoršie – tento materiál je mnohokrát tepelne ošetrený pri teplote len 180°C, nie je teda určený do exteriéru, má veľmi vysokú vlhkosť, má triedu biologickej odolnosti č. 3 = je určený výlučne do interiéru.

Nami dodávány materiál ThermoWood® je tepelne ošetrený pri teplote 212°C – tepelná úprava Thermo-D, zodpovedá biologickej odolnosti č. 2, je vyrábaný najväčším svetovým výrobcom ThermoWood®, firmou Oy Lunawood Ltd, ktorá je priekopníkom tepelného spracovania, je členom asociáce ThermoWood® (TWA) a je schopná doložiť k svojmu vyrobenému materiálu všetky potrebné dokumenty o pôvode materiálu a príslušné certifikáty.

Varujeme Vás pred týmto nekalým jednaním konkurenčných firiem, ktoré Vás uvádzajú do omylu, že kupujete originálny fínsky ThermoWood®, ktorý ale bohužiaľ nespĺňa požiadavky na dlhodobú a bezproblémovú exteriérovú inštálaciu a zďaleka nezodpovedá kritériám ekologických produktov a filozofii ThermoWood®.

Pokiaľ sa stretnete s výrazne nižšou cenou ponúkaného materiálu, odporúčame vám získať od dodávateľa základné parametre ponúkaných produktov a patričnú dokumentáciu k týmto výrobkom.

Dodávame drevo ThermoWood® od jednotky v tepelnej úprave a člena Asociácie ThermoWood® - TWA

Nami dodávané drevo ThermoWood® je vyrábané vo firme Oy Lunawood Ltd. Spoločnosť Oy Lunawood Ltd, založená v roku 2002, je inovatívnym priekopníkom v tepelných úpravách dreva a stala sa jednotkou na svetovom trhu v oblasti výroby tepelne upraveného dreva. Túto pozíciu si získala kvalitou svojich produktov a svojou výrobnou kapacitou. Od svojho založenia sa spoločnosť rýchlo rozšírila, teraz zamestnáva viac ako 120 zamestnancov a disponuje tromi výrobnými závodmi vo Fínsku. Ročná výrobná kapacita týchto závodov vzrástla na 150 000 m3 upraveného dreva. Väčšina výroby sa následne exportuje.

Tepelne upravené drřevo ThermoWood

Spoločnosť Oy Lunawood Ltd. je hrdá na svoje prvotriedne produkty a rovnako kvalitné odborníkmi, obsluhu a poradenstvo pre zákazníkov. Ako najväčší výrobca tepelne upraveného dreva zakladá svoje dobré meno na inováciu, spoľahlivosti a spoluprácu.

Spoločnosť spolupracuje pri operačnom postupe so zákazníkmi i partnermi, čo umožňuje oznamovanie vedomostí, rozširovanie informácií o produktoch a vytváranie širokej informačnej siete.

Ekológia je pri výrobe dreva ThermoWood® na prvom mieste

Tepelně upravené dřevo ThermoWoodDrevo spoločnosti Lunawood je ošetrované iba pomocou vysokých teplôt (190°C – 212°C) a pary. Konečný produkt je preto úplne prírodný a neobsahuje žiadne chemické látky. Drevo je možné bezpečne spáliť alebo recyklovať (Nordic Ecolabel).

Drevo ThermoWood® vyrobené firmou Lunawood je sterilný a čistý výrobok. Baktérie sú usmrtené a výsledkom je sterilný materiál. Sú vylúčené škodlivé emisie, ako napríklad formaldehydy a tak je drevo ThermoWood® čisté a bezpečné ako pri vonkajšom použití, tak pri použití v interiéri.

Firma Lunawood plne rešpektuje prírodné vlastnosti dreva. Toto je dosiahnuté pomocou patentovaného procesu pozvoľného tepelného ošetrenia, ktoré natrvalo mení chemické a fyzikálne vlastnosti dreva. ThermoWood® je registrovaná obchodná značka, ktorú majú právo používať výhradne členské firmy International ThermoWood® Association (TWA). Kvalita výroby produktov pod označením ThermoWood® je teda monitorovaná nezávislou inštitúciou.

Životnosť tepelne upraveného dreva ThermoWood® – 30 rokov!

Tepelně upravené dřevo ThermoWoodVďaka zmene svojich fyzikálnych vlastností a vnútornej štruktúry je materiál ThermoWood® schopný minimálne 30 ročnej živostnosti.

Tento záver bol stanovený po predložení certifikátu KOMO od holandskej spoločnosti SKH a štúdie zrýchleného zvetrávania, ktorú vykonala University of Technology (Helsinky), britskej spoločnosti BRE, ktorá vydala prehlásenie v podobe certifikátu BRE, v ktorom je konštatovaný predpoklad 30 ročnej životnosti dreva ThermoWood® pri použití v exteriéri.

Certifikát KOMO® o biologickej odolnosti a kvalite výroby.

Firme Oy Lunawood Ltd. v Iisalmi bol udelený holandskou spoločnosťou SKH produktový certifikát KOMO pre produkt ThermoWood® potvrdzujúci požiadavky na biologickú odolnosť a kvalitu výroby.

Vydanie certifikátu KOMO spoločnosťou SKH znamená nezávisle overenú kvalitu výrobku.

Kolektívna certifikačná značka KOMO zaručuje, že stavebníctvo môže dôverovať kvalite výrobkov, procesov, systémov a služieb. Pol storočia skúseností znamená, že KOMO je číslo jedna ako odborník v oblasti certifikovaných výrobkov a procesov v Holandsku. Certifikáty boli vydané pre veľmi širokú škálu produktov a procesov. Užívatelia následne môžu dôverovať kvalite týchto výrobkov a procesov. Okrem toho, produkty s označením KOMO sú automaticky v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi pre stavebníctvo, ako sú stavebné vyhlášky, vyhlášky na kvalitu pôdy a iné požiadavky týkajúce sa kvality a bezpečnosti.

BRE [obchodný názov spoločnosti Building Research Establishment Limited] je britská nezávislá a nestranná organizácia zaoberajúca sa poradenstvom, testovaním a školením, ponúkajú svoju odbornosť vo všetkých oblastiach životného prostredia a s ním súvisiacich oboroch.

BRE prehlasuje, že očakávaná životnosť produktu triedy Thermo-D bude pri exteriérovom použití 30 rokov a to za predpokladu dodržania pokynov od výrobcu a uplatnenia princípov najlepších stavebných postupov.

Tepelně upravené dřevo ThermoWood Tepelně upravené dřevo ThermoWood Tepelně upravené dřevo ThermoWood

Tepelne upravené drevo ThermoWood® - farebné zmeny povrchu

Tepelná úprava dreva ThermoWood® prebieha úplne bez chemických prostriedkov, len za pomoci tepla a pary. Tepelne upravené drevo ThermoWood® teda nie je nijako upravené v zmysle ochrany proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Toto spôsobuje prirodzenú stratu pôvodného odtieňu rovnako tak, ako je tomu u všetkých drevín, nech tropických alebo tuzemských.

Tepelne upravené drevo ThermoWood
Terasové profily vo fáze začínajúceho procesu šednutia.
(Prirodzené sú mapky pripomínajúce vznikajúci pleseň)

Tieto farebné zmeny, ktoré sa prejavujú prevažne šednutím (chytaním patiny), však nemajú zásadný vplyv na odolnosť materiálu proti hnilobe, prenikaniu vlhkosti, drevokazným hubám a škodcom, a teda ani na udávanú celkovú životnosť minimálne 30 rokov pri použití v exteriéri.

Farebné zmeny materiálu ThermoWood® sú iba povrchovým javom - jedná sa o zvetraniu mikroskopické povrchovej vrstvy dreva, na ktorú pôsobí predovšetkým UV žiarenie, ak nie je povrch ošetrený vhodným ochranným náterom.

Prvotné prejavy začínajúceho šednutia sa prejavujú obdobne ako vznikajúca pleseň. Nejedná sa však o pleseň, ale o prirodzený proces šednutia materiálu ThermoWood®. Celkový proces šednutia v závislosti od viacerých faktorov prebieha cca 3 - 5 rokov a konečnou fázou je jednoliata šedá farba.

V niektorých prípadoch môže proces šednutia na určitých krytých miestach (napríklad pod parapetnými doskami alebo strieškami) prebiehať dlhšie, čo je prirodzené.

Sú prirodzené nerovnomerné farebné zmeny, pretože sa jedná o zmeny na povrchu materiálu prírodného charakteru.

Bežne sa prejavuje lokálne šupinatenie drevných vláken – dochádza k postupnému vydroleniu – uvoľňovaniu drevného jadra.

Tepelne upravené drevo ThermoWood
Fasádny obklad v priebehu procesu starnutia
(prirodzené sú nerovnomerné farebné zmeny)

Na dreve ThermoWood sa môžu objavovať aj čierne mapy/škvrny, ktoré môžu byť spôsobené hneď niekoľkými faktormi:

 • Reakciou uhlíka, ktoré drevo po tepelnom procese obsahuje.
 • Reakciou prachu s obsahom kovových častíc s drevom – vzniká obvykle pri dodatočnom opracovaní kovu – brúsenie, vŕtanie, kedy sa na drevo zanesú čiastočky kovu atď., poprípade nevhodne zvolený spojovací materiál (odporúčaná iba nerez, ideálne triedy A4).
 • Usadzovaním sadzí zo znečisteného ovzdušia.
 • Povrchovou plesňou (nejedná sa o hnilobu dreva), ktorá vzniká zachytávaním organických vláken a častíc (vrátane sporov húb z okolitej vegetácie) na miestach so zvýšenou vlhkosťou, kde tieto organizmy dokážu vegetovať.

Tieto čierne škvrny sa neodporúčajú čistiť vodou a kartáčom – došlo by ku kontaminácii celého povrchu. Odporúčame k vyčišteniu použiť skôr profesionálne prostriedky (napríklad čistič dreva NET-TROL od firmy OWATROL).

Výrobky z materiálu ThermoWood ® je možné použiť vo vonkajšom prostredí bez akejkoľvek povrchovej úpravy, čo nemá vplyv na veľmi dobrú rozmerovú stabilitu materiálu ThermoWood®. Ak sa materiál ThermoWood® neošetruje, nie je možné garantovať všetky deklarované vlastnosti materiálu. Dôjde ku vzniku väčších než vlásočnicových trhlín, prejaví sa šupinkatenie povrchu (nadvihovanie vláken), bude dochádzať k nepravidelným farebným zmenám, uvoľňovaniu– vymývaniu drevných vláken a prejavia sa aj ďalšie prirodzené prejavy tohto prírodného materiálu, ktorý takto reaguje na okolité vplyvy prostredia, v ktorom je inštalovaný.

Vznik trhlín a šupiniek je najvýraznejší väčšinou do dvoch mesiacov po inštalácii, následne sa drevo stabilizuje, tieto javy sa už nerozširujú a následne sa objevujú skôr výnimočne.

Podstatný vplyv na správanie materiálu má aj jeho správna a jednotná orientácia. Drevo ThermoWood® – borovica musí byť orientované lícnou stranou von - to je strana, ktorá obsahuje dreň. Rubová strana nie je vo výrobe selektovaná a bežne obsahuje vady po výrobe, mikrotrhliny po tepelnom procese a je náchylnejšia na vznik trhlín a šupiniek. Zároveň aj nerovnomerné farebné zmeny na rubovej strane prebiehajú celkom odlišne.

Je potrebné sa zmieriť s tým, že s odstupom času povrch dreva ThermoWood® zosivie, začne drobno praskať a dôjde u neho k výraznejšiemu povrchovému zvrásneniu, priečnemu priehybu a drevo bude prirodzene reagovať na okolité vplyvy. Na vodorovných plochách, ktoré sú viac zaťažené poveternostnými vplyvmi a UV žiarením, môže s dlhším odstupom času dochádzať v prípade neošetrenie čiel (miesto kde preniká do dreva najviac vlhkosti) k ich lokálnemu poškodeniu, taktiež aj na miestach, ktoré sú mechanicky poškodené a do dreva cez tieto miesta preniká viac vlhkostí, a to aj v oblasti prasklín.

Týmto prirodzeným procesom starnutia dreva zabránite jedine tým, že zamedzíte pôsobeniu UV žiarenia a poveternostných vplyvov vykonaním povrchovej úpravy, ktorú je potrebné následne neustále obnovovať. Aj napriek vykonaniu povrchovej úpravy sa nedá vylúčiť, v obmedzenej miere vznik trhlín. Tie sa obvykle môžu objaviť lokálne v rozsahu do 3 až maximálne 5% objemu – tu sa však jedná o vnútorné pnutie v dreve, ktoré sa nedá vďaka prírodnému charakteru tohto materiálu ovplyvniť.

Pokiaľ sa ale zmierite s vyššie uvedenými prirodzenými zmenami a rozhodnete sa materiál ThermoWood® povrchovo neošetrovať (prevažne ide o vonkajšie obklady budov), prinesie vám to nespornú časovú aj finančnú úsporu.

Všetky tu popísané prirodzené prejavy dreva ThermoWood®, sú jeho neoddeliteľnou súčasťou a patria k prírodnému charakteru tohto jedinečného materiálu s vlastnou charakteristikou. Z tohto dôvodu nie je možné tieto prirodzené prejavy reklamovať.

Tepelne upravené drevo ThermoWood
Fasádny obklad v priebehu procesu starnutia (nepravidelné uvoľňovanie – vymývanie drevného vlákna)
Tepelne upravené drevo ThermoWood
Fasádny obklad v priebehu procesu starnutia (vymyté drevné vlákno – ustálený vzhľad)
Tepelne upravené drevo ThermoWood
Detail na hladkú vodorovnú dosku v priebehu procesu starnutia (vznik pozdĺžnych prasklín, lokálne väčších)
Tepelne upravené drevo ThermoWood
Fasádny obklad v priebehu procesu starnutia (prirodzené nepravidelné zmeny na krytých miestach)
Tepelne upravené drevo ThermoWood
Detail na ideálne ventilovaný obklad (SSS) v priebehu procesu starnutia – severná strana – vek 3 roky
(krásna svetlo šedá farba - ľahké zvrásnenie povrchu)
Tepelne upravené drevo ThermoWood
Pohľad na zvislý obklad,
v menej zakrytej časti sú patrné čierne škvrny, spôsobené usadzovaním náletových nečistôt a tvorbou povrchovej plesne z okolitej vegetácie.

V prípade, že máte obavy z nerovnomerných farebných zmien, máme pre vás riešenie - náter AQUATHERM v odtieni GRAPHITE GREY - grafitová šedá, ktorým môžete drevo ThermoWood® pri inštalácii ošetriť a následne ho nechať starnúť - prechod do jednoliatej šedej farby bude oveľa plynulejší... Prípadne môžete zakúpiť iný odtieň náteru AQUATHERM – zakúpite tu..

Viac sa o správaní materiálu ThermoWood® bez povrchovej úpravy dočítate tu.

Chcete ThermoWood® ošetrovať a udržať ho v pôvodnom odtieni?

Odporúčame vám ošetrenie dreva ThermoWood® náterom OWATROL – AQUATHERM®. Náter OWATROL AQUATHERM® je určený pre menej savé dreviny a navyše obsahuje akryl-alkydové živice, vďaka čomu je predurčený ako najideálnejší náter na drevo ThermoWood®.

Náter AQUATHERM® od firmy OWATROL je ošetrujúci prostriedok na vodnej báze slúžiaci na finálne ošetrenie dreva. AQUATHERM® je ideálny pre záhradný nábytok, obklady stien aj vodorovné plochy. Môže sa ľahko aplikovať na nové aj zvetrané drevo a jeho vysoko penetračné zloženie zabezpečí, že s odstupom času nedochádza k žiadnému lúpaniu náteru. Toto patentované zloženie totiž zaručuje, že náter prenikne do dreva (nezostáva na povrchu) a chráni ho zvnútra, pričom si drevo uchováva aj difúzne vlastnosti a po celú dobu životnosti náteru je schopné „dýchať“. AQUATHERM® poskytuje vynikajúcu ochranu proti škodám spôsobených vlhkosťou a UV žiarením a je k dispozícii v troch odtieňoch (HONEY, TEAK a GRAPHITE GREY).

Viac sa o ošetrení dreva ThermoWood® nátermi OWATROL AQUATHERM® dočítate tu.

Náterové hmoty OWATROL – AQUATHERM® dodávame v troch odtieňoch:

OWATROL – AQUATHERM®
Odtieň: HONEY
ThermoWood® pred / po nátere
Náter OWATROL – AQUATHERM
OWATROL – AQUATHERM®
Odtieň: TEAK
ThermoWood®pred / po nátere
Náter OWATROL – AQUATHERM
OWATROL – AQUATHERM®
Odtieň: GRAPHITE GREY
ThermoWood® pred / po nátere
Náter OWATROL – AQUATHERM

Odporúčanie k výberu povrchovej úpravy pre ThermoWood®

V prípade, že budete vyberať finálnu náterovú hmotu samostatne, odporúčame nátery na drevo na vodnej báze, pigmentované syntetické oleje s UV ochranou, prípadne tenkovrstvové lazúry, ideálne s penetračným základom. Použitie samotných olejov na prírodnej báze sa neodporúča. V prípade použitia syntetických olejov, je potrebné drevo ošetriť až do plného nasýtenia a následne pravidelne dopúšťať. V prípade akejkoľvek povrchovej úpravy je potrebné plne rešpektovať aplikačné postupy daného výrobku a nezanedbať prípravu povrchu. Výber vhodného výrobku vždy konzultujte s technickými pracovníkmi danej značky náteru a tiež konzultujte aj aplikačné postupy.

Štandardy dodávok ThermoWood® - kritéria kvality triedy materiálu „ThermoWood® A“

Všeobecné informácie: Vstupnou surovinou pre výrobu ThermoWood® je fínske borovicové rezivo, ktoré má predpoklad väčšieho výskytu sukov. Pre výrobu ThermoWood® môže byť použité len stredové rezivo z užších častí kmeňa. Vďaka tepelnej úprave zmení drevo svoje fyzikálne a mechanické vlastnosti a získava unikátne rysy a vysokú životnosť. Na tento úkor drevo mierne krehne a má svoje špecifikácie pri následovnom opracovaní. Vzhľadom k tomuto sa neriadi triedenie dreva ThermoWood® bežnými štandardami a každý výrobca zastrešovaný asociáciou ThermoWood (TWA) má svoje vnútorné štandardy kvality. Firma Oy Lunawood Ltd. používa pre triedenie kvality vnútornú normu „ThermoWood® A“ na základe tejto charakteristiky.

Preto upozorňujeme:
Drevo je výrazne sukovité – obsahuje výrazné a charakteristické krídlové suky typické pre lesnú borovicu. Vysoká hustota a tvrdosť suku spôsobuje rozdielne rozpínanie materiálu pri procese tepelnej úpravy, čo má za následok vznik občasných prasklín najmä v oslabených sukoch. Každý výrobca materiálu ThermoWood® sa preto riadi vlastnými vnútornými normami pre triedenie kvality. Praskliny v sukoch spadajú do triedy kvality „ThermoWood® A“, pretože ich nijakým spôsobom nemožno pri výrobe eliminovať.

Všeobecný popis výrobku:
Profily musia byť čisto ohobľované z troch strán (lícová strana = jadrová strana + dve priľahlé strany). Kvalita hobľovania musí byť pri všetkých výrobných šaržiach rovnomerná. Nie sú povolené vlnky alebo drsný povrch. Lícna strana dosiek musí byť plná, sú povolené vlásočnicové trhlinky do dĺžky 70 mm a vady v sukoch podľa ďalšej špecifikácie. Na zadnej strane dosiek je na hrane povolená oblina do cca 5 mm do cca 20% celkovej dĺžky dosky. Rubová strana profilov neprechádza po hobľování pohľadovov kontrolou, preto vady na rubovej strane profilov nemôžu byť predmetom reklamácie.

Konce dosiek do 90 mm môžu obsahovať väčšie praskliny, ktoré nepodliehajú selekcii a nemôžu býť predmetom reklamácie – tieto konce by mali byť zarezané a začistené – je teda nutné počítať s tým, že sa nevyužije celá čistá dĺžka dosky!

Poznámka:

Dodávka môže obsahovať vady do maximálne 5 % obsahu – drobné mechanické vady alebo vady mimo tolerancie kvality “ThermoWood® A”. Keďže sa jedná o vady, ktoré je možné na dreve opracovať, neposkytuje dodávateľ náhradu ani výmenu materiálu na predmetné kusy nižšej kvality. Vždy je nutné rátať s patričným prierezom.

Všeobecné požiadavky na kvalitu pre hobľované exteriérové profily v kvalite „ThermoWood® A“

Rozmerové tolerancie povolených vád pre materiál - tepelne upravená borovica lesná (Pinus sylvestris), úprava Thermo-D:
Kôrou ohraničený dlhý hranový suk. Dĺžka kôry max. 5 cm.
Nezrastený suk ohraničený kôrou, max. priemer 20 mm.
Vypadnutý suk na lícovej hrane. Šírka max. 12 mm, hĺbka max. 5 mm.
Prasknutý suk. Šírka praskliny max. 10 mm, hĺbka max. 10 mm.
Kôra zarastená do dreva a vada, max. Priemer 15 mm alebo 5 x 50 mm.
Vlásočnicová prasklina na lícnej strane do šírky 2 mm, max. dĺžky 70 mm, (na koncoch dosiek až 90 mm z rubovej strany - prasklina nesmie byť skrz).

Informace a pravidla dopravy objednaného zbožíDoprava tovaru po celej SR s poplatkom 8,33 € bez DPH / 10 € s DPH 20%:

Doprava objednávok pozostávajúcich zo samostatného príslušenstva (doplnkový tovar k strešnému šindľu, dreveným / drevoplastovým profilom a záhradnému nábytku) je sumou 10 € s DPH 20%, čo slúži na pokrytie všetkých nákladov spojených s doručením tovaru k objednávateľovi. Poplatok je účovaný automaticky k objednávkam tohoto charakteru, bez ohľadu na ich cenový limit.

Dodacia lehota: obvykle do 24 – 48 hodín (prostredníctvom DPD SK s.r.o.).

Informace a pravidla dopravy objednaného zbožíDoprava tovaru po celej SR s poplatkom 30 € bez DPH / 36 € s DPH 20%:

Doprava tovaru v cenníkovej cene do a vrátane 400 € bez DPH / 480 € s DPH, je spoplatnená poplatkom 36€ s DPH 20%, čo slúži na pokrytie všetkých nákladov spojených s doručením tovaru k objednávateľovi.

Dodacia lehota: obvykle 3 – 10 pracovných dní (prostredníctvom Emons Slovakia s.r.o.).

Informace a pravidla dopravy objednaného zbožíDoprava tovaru po celej SR bez poplatku – ZDARMA:

Doprava tovaru zdarma po celej SR sa vzťahuje na objednávky tovaru v cenníkovej cene od 400,01 € bez DPH / 480 € s DPH.

Dodacia lehota sa môže líšiť v závislosti na obsahu objednávky a na sezónnych špičkách:

Obvykle do 3 až maximálne 10 pracovných dní pre štandarné objednávky (doprava iba vozidlami PROKOM SR s.r.o.).

Poznámka: Pre menšie a kusové objednávky, ktoré sú z hľadiska druhu tovaru alebo lokality komplikované na doručenie sa môýe doba predĺžiť na 2 - 4 týždne.

Prečítajte si viac o doprave

Napísať recenziu

Interiérová (saunová) palubovka STP 15x92, ThermoWood

Interiérová (saunová) palubovka STP 15x92, ThermoWood

Palubovka STP 15x92 mm pre interiérové obklady stien a stropov. Dodáva interiérom vznešený vzhľad a útulnú atmosféru. Veľmi vhodná je aj pre obklady stien do sáun a parných kúpeľov.

Napísať recenziu

Doska SHP 26x92 mm je univerzálna doska určená pre interiérové aj exteriérové použitie. Požíva...

Doska SHP 26x117 mm je univerzálna doska určená pre interiérové aj exteriérové použitie. Požíva...

Hranol SHP 42x42 mm je určený najmä pre podkladové rošty a iné konštrukčné účely v exteriéri,...

Hranol SHP 42x68 mm je určený najmä pre podkladové rošty a iné konštrukčné účely v exteriéri,...

Hranol SHP 42x92 mm je určený najmä pre podkladové rošty a iné konštrukčné účely v exteriéri,...

Hranol SHP 42x117 mm je určený najmä pre podkladové rošty a iné konštrukčné účely v exteriéri,...

Hranol SHP 42x140 mm je určený najmä pre podkladové rošty a iné konštrukčné účely v exteriéri,...

Hranol SHP 88x88 mm je určený najmä pre podkladové rošty a iné konštrukčné účely v exteriéri,...

Nerezová skrutka 5 x 40/50/60/70 mm pre priamu montáž, nerez C1, hlava TORX T25.

Nerezová skrutka 4 x 40/24 mm a 4 x 45/30 mm pre T-klip, nerez A4, hlava TX20

Doska SHP 19x117 mm je univerzálna doska určená pre interiérové aj exteriérové použitie....

Doska SHP 26x140 mm je univerzálna doska určená pre interiérové aj exteriérové použitie. Požíva...

Doska SHP 26x68 mm je univerzálna doska určená pre interiérové aj exteriérové použitie. Požíva...

Top