Drevená fasádna palubovka UTV 19x140 z materiálu ThermoWood

| Kód produktu: 202 | Výrobca: THERMOWOOD

Palubovka UTV 19x140 tatran je bežnou palubovkou s perom a drážkou, určená je pre vonkajšie použitie na obklady fasád, podbitie strešných presahov a ďalších stavebných konštrukcií s možnosťou montáže vodorovne či zvisle.

SKLADOM

  • 9,60 €

  • 8,16 €

  • 6,80 € bez DPH

  • 1 bm - vyberte dĺžku
  • dĺžka profilu 3 m
  • dĺžka profilu 4,2 m

Profil ThermoWood® pre exteriérové obklady budov

Dĺžka v m: 3 a 4,2

Tolerancia dĺžky v mm: -10 mm / + 30 mm

Spotreba na čistý m2 - zložený stav: 7,69 bežných metrov (bm)

Spotreba na hrubý m2 - nezložený stav: 7,14 bežných metrov (bm)

Výrobca: Oy Lunawood Ltd, Asemantie 52, Iisalmi, Fínsko

Vstupné surovina: Borovica lesná (Pinus sylvestris), pôvod Fínsko, certifikácia PEFC

Kvalita: "ThermoWood® - kvalita A "- viď. Štandardy kvality a Technický list

Teplota spracovania: Thermo - D (durability - odolnosť) - teplota 212 ° C ± 3 ° C

Trieda biologickej odolnosti: Trieda 2 (veľmi dobrá odolnosť)

Všetku technickú dokumentáciu nájdete v záložke: NA STIAHNUTIE.

Tepelne upravené drevo ThermoWood®

Ponúkame Vám jedinečný produkt svojho druhu, ktorého vznik umožňuje revolučná technológia tepelnej úpravy dreva ThermoWood®. Produkty, spracované touto technológiou, umožňujú úspešné použitie drevených materiálov slabšej dimenzie z tuzemských (Európskych) zdrojov s tým, že ich úžitkové vlastnosti a predĺžená doba životnosti ich stavia na úroveň tropických drevín bez nutnosti likvidácie tropických pralesov a ohrozovania ekologickej rovnováhy a životného prostredia.

Nami dodávané a úplne ekologické produkty ThermoWood® sú vyrábané v závode Oy Lunawood Ltd. v meste Iisalmi (stredné Fínsko) a spĺňajú prísne štandardy kvality, ktoré sú kontrolované fínskou Asociáciou výrobcov ThermoWood® (ThermoWood Association - TWA). Vstupný materiál pochádza z trvalo udržateľných obhospodarovaných fínskych lesov (Certifikácia PEFC).

Tepelně upravené dřevo ThermoWood Tepelně upravené dřevo ThermoWood Tepelně upravené dřevo ThermoWood

Hlavné výhody a opis materiálu ThermoWood®

Výhody a popis materiálu ThermoWood®Výhody a popis materiálu ThermoWood®Výhody a popis materiálu ThermoWood®Výhody a popis materiálu ThermoWood®
Môžete nás kontaktovať na tomto telefónnom čísle:
+421 911 554 666

(Nepovinné)
*(Povinné pre zaslanie odpovede)
(Nepovinné)

Tepelná úprava pozitívne menia vlastnosti dreva ThermoWood®

Tepelne spracované drevo ThermoWood® je nový druh materiálu s inovovanou vnútornou štruktúrou dreva dosiahnutú tepelnou a vlhkostné úpravou. Tepelné spracovanie dreva ThermoWood® funguje len za pomocou tepla a vodnej pary a celý výrobný proces je úplne ekologický. Tepelná úprava pozitívne ovplyvňuje a zlepšuje nielen trvanlivosť, ale aj ďalšie fyzikálne a mechanické vlastnosti. ThermoWood® sa vyrába z fínskej borovice patentovaným spôsobom v špeciálnych sušiacich komorách pri teplotnom rozmedzí 190 - 212 °C.

Zníženie absorpcie vlhkosti a perfektné rozmerová stálosť

Počas tepelnej úpravy je bunková štruktúra dreva ThermoWood® zmenená tak, že tepelne upravené drevo vykazuje oveľa lepšiu rozmerovú stabilitu ako tepelne neupravené totožné drevo v rovnakých klimatických podmienkach. Rozmerové zmeny tepelne spracovaného dreva ThermoWood® sú len polovičné a priečny priehyb je dokonca znížený až o 90% oproti tepelne neošetrenému drevu.

Tento jav je spôsobený hlavne tým, že je u dreva tepelnou úpravou znížená schopnosť absorpcie vlhkosti až o 50 %. Výsledkom tepelného procesu je vlhkosť 6 - 8 % po výrobe, hoci sa nachádza v prostredí s výrazne vyššou vlhkosťou. Nedochádza teda u neho k napučaniu a následnému zosychanie, ktoré spôsobuje pri neupravenom dreva jeho rýchlu deštrukciu vplyvom rozvláknenia a rozpojenie jeho vnútornej štruktúry.

Absencia nežiaducich látok u tepelne ošetreného dreva ThermoWood® a jeho biologická odolnosť

Pri tepelnom procese dochádza k odstráneniu (vytesnenie) všetkej živice a ďalších biologických látok. To umožňuje jeho bezproblémové použitie ako v exteriéri, tak v interiéri a v prevádzkach s vysokou teplotou a extrémnou vlhkosťou. Tepelne upravené drevo ThermoWood® - vyrobené v teplotnom režime Thermo -D (pri 212 °C) patrí do 2. triedy biologickej odolnosti, čo predstavuje veľmi vysokú odolnosť voči hnilobe, a vďaka úplnej absencii biologických látok je schopné odolávať drevokazným škodcom a hubám.

Atraktívny vzhľad tepelne upraveného dreva ThermoWood®

Podľa dĺžky a intenzity tepelného ošetrenia dochádza pri dreve ThermoWood® k zmenám jeho farby. ThermoWood® získava až tmavo hnedý karamelový odtieň, a to v celom svojom priereze. S odstupom životnosti povrch neošetreného materiálu ThermoWood® zosivie (získa patinu), zvrásní, začne praskať a prejaví sa mierny priečny priehyb. Tomuto prirodzenému procesu starnutia dreva zabránite iba tým, že obmedzíte pôsobeniu UV žiarenia a poveternostných vplyvov. Pokiaľ chcete udržať jeho ľúbivý karamelový vzhľad, obstarajte výrobky z materiálu ThermoWood® nami odporúčanú povrchovou úpravou. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať koncovým plochám (čelom).

Univerzálne použitie materiálu ThermoWood®

ateriál ThermoWood® je určený k všetkému použitie ako v exteriéri, tak aj v extrémne vlhkom interiérovom prostredí. profily ThermoWood® sa bežne používajú na exteriérové obklady a opláštenie stien budov, terasové a bazénové rošty, materiál pre výrobu záhradného nábytku a ďalej na všetky exteriérové konštrukcie. V interiéroch sa profily ThermoWood® využívajú ako obklady vnútorných stien sáun, na výrobu saunového nábytku, vybavenia a zázemie wellness centier, parných kúpeľov a tiež vnútorných bazénov.

Ponúkame skvelé vlastnosti tepelne upraveného dreva ThermoWood, ktoré Vám prináša bezstarostné riešenie na celý život.

Triedy materiálu ThermoWood® podľa Asociácie ThermoWood® (TWA)

Vo Fínsku sa uplatňuje spoločná klasifikácia členských firiem vyrábajúcih ThermoWood® združených vo fínskej Asociácii výrobcov ThermoWood® (TWA), ktorá zahŕňa dve hlavné kategórie nazývané Thermo-S (Stability = Stabilita) a Thermo-D (Durability = Odolnosť). Pri kategórii Thermo-S je mäkké drevo ošetrené pri teplote 190 ±3 °C a pri kategórii Thermo-D je mäkké drevo ošetrené pri teplote 212 ±3 °C.

Podľa týchto kategórii sú v rámci výroby tohto materiálu vo výrobnom závode Oy Lunawood Ltd. označené produkty ako LunaThermo-S a LunaThermo-D.

Podľa druhu kategórie sa určuje, na aký účel smie byť tepelne upravené drevo použité. Toto rozdelenie je záväzné a nie je povolené materiály zamieňať (povolené je jedine používanie materiálu upraveného v kategórii Thermo-D v interiéri).

LunaThermo-S

Drevo označené LunaThermo-S spadá v rámci biologickej odolnosti (odolnosti proti hnilobe) do kategórie 3, definovanej v norme EN 113.

LunaThermo-D

Obdobné drevo označené LunaThermo-D patrí do kategórie biologickej odolnosti 2, čo znamená dobrú odolnosť proti hnilobe.

Drevenej terasy a fasady z masívu ThermoWoood®

Originál Thermowood® do exteriéru – jedine s úpravou 212 °C

Vážení zákazníci, v posledných mesiacoch sme sa stretli pri predaji originálneho fínskeho dreva ThermoWood® s klamnými jednaniami zo strany niekoľkých veľkých konkurenčných firiem, ktoré sa skôr javili ako veľmi seriózne.

Tieto firmy ponúkajú podstatne lacnejší materiál považovaný vami, vďaka vašej odbornej neznalosti, za originálny ThermoWood®, no v skutočnosti sa jedná o nízkonákladovú výrobu nepravej verzie tohto materiálu.

Tento materiál v prevažných prípadoch nepochádza zo zdroja výrobcov združených v Asociácii ThermoWood® (TWA), pretože výrobný závod nedisponuje technológiou dostatočnou na modifikáciu dreva v tak prísnych požiadavkách, aké sú kladené na výrobu materiálu ThermoWood®. Cena výrobku je tak prvým indikátorom, podľa ktorého možno nadobudnúť podozrenie, že sa jedná o výrobok s nižšími kvalitatívnymi parametrami. Daný dodávateľ preto vo väčšine prípadov nevie výrobky doložiť potrebnými dokumentami (pôvod suroviny, deklarácia vlastností výrobku, prehlásenie o zhode, doloženie životnosti a biologickej odolnosti, atď.).

A čo je bohužiaľ najhoršie – tento materiál je mnohokrát tepelne ošetrený pri teplote len 180°C, nie je teda určený do exteriéru, má veľmi vysokú vlhkosť, má triedu biologickej odolnosti č. 3 = je určený výlučne do interiéru.

Nami dodávány materiál ThermoWood® je tepelne ošetrený pri teplote 212°C – tepelná úprava Thermo-D, zodpovedá biologickej odolnosti č. 2, je vyrábaný najväčším svetovým výrobcom ThermoWood®, firmou Oy Lunawood Ltd, ktorá je priekopníkom tepelného spracovania, je členom asociáce ThermoWood® (TWA) a je schopná doložiť k svojmu vyrobenému materiálu všetky potrebné dokumenty o pôvode materiálu a príslušné certifikáty.

Varujeme Vás pred týmto nekalým jednaním konkurenčných firiem, ktoré Vás uvádzajú do omylu, že kupujete originálny fínsky ThermoWood®, ktorý ale bohužiaľ nespĺňa požiadavky na dlhodobú a bezproblémovú exteriérovú inštálaciu a zďaleka nezodpovedá kritériám ekologických produktov a filozofii ThermoWood®.

Pokiaľ sa stretnete s výrazne nižšou cenou ponúkaného materiálu, odporúčame vám získať od dodávateľa základné parametre ponúkaných produktov a patričnú dokumentáciu k týmto výrobkom.

Dodávame drevo ThermoWood® od jednotky v tepelnej úprave a člena Asociácie ThermoWood® - TWA

Nami dodávané drevo ThermoWood® je vyrábané vo firme Oy Lunawood Ltd. Spoločnosť Oy Lunawood Ltd, založená v roku 2002, je inovatívnym priekopníkom v tepelných úpravách dreva a stala sa jednotkou na svetovom trhu v oblasti výroby tepelne upraveného dreva. Túto pozíciu si získala kvalitou svojich produktov a svojou výrobnou kapacitou. Od svojho založenia sa spoločnosť rýchlo rozšírila, teraz zamestnáva viac ako 120 zamestnancov a disponuje tromi výrobnými závodmi vo Fínsku. Ročná výrobná kapacita týchto závodov vzrástla na 150 000 m3 upraveného dreva. Väčšina výroby sa následne exportuje.

Tepelne upravené drřevo ThermoWood

Spoločnosť Oy Lunawood Ltd. je hrdá na svoje prvotriedne produkty a rovnako kvalitné odborníkmi, obsluhu a poradenstvo pre zákazníkov. Ako najväčší výrobca tepelne upraveného dreva zakladá svoje dobré meno na inováciu, spoľahlivosti a spoluprácu.

Spoločnosť spolupracuje pri operačnom postupe so zákazníkmi i partnermi, čo umožňuje oznamovanie vedomostí, rozširovanie informácií o produktoch a vytváranie širokej informačnej siete.

Ekológia je pri výrobe dreva ThermoWood® na prvom mieste

Tepelně upravené dřevo ThermoWoodDrevo spoločnosti Lunawood® je ošetrované iba pomocou vysokých teplôt (190°C – 212°C) a pary. Konečný produkt je preto úplne prírodný a neobsahuje žiadne chemické látky. Drevo je možné bezpečne spáliť alebo recyklovať (Nordic Ecolabel).

Drevo ThermoWood® vyrobené firmou Lunawood® je sterilný a čistý výrobok. Baktérie sú usmrtené a výsledkom je sterilný materiál. Sú vylúčené škodlivé emisie, ako napríklad formaldehydy a tak je drevo ThermoWood® čisté a bezpečné ako pri vonkajšom použití, tak pri použití v interiéri.

Firma Lunawood® plne rešpektuje prírodné vlastnosti dreva. Toto je dosiahnuté pomocou patentovaného procesu pozvoľného tepelného ošetrenia, ktoré natrvalo mení chemické a fyzikálne vlastnosti dreva. ThermoWood® je registrovaná obchodná značka, ktorú majú právo používať výhradne členské firmy International ThermoWood® Association (TWA). Kvalita výroby produktov pod označením ThermoWood® je teda monitorovaná nezávislou inštitúciou.

Životnosť tepelne upraveného dreva ThermoWood® – 30 rokov!

Tepelně upravené dřevo ThermoWoodVďaka zmene svojich fyzikálnych vlastností a vnútornej štruktúry je materiál ThermoWood® schopný minimálne 30 ročnej živostnosti.

Tento záver bol stanovený po predložení certifikátu KOMO od holandskej spoločnosti SKH a štúdie zrýchleného zvetrávania, ktorú vykonala University of Technology (Helsinky), britskej spoločnosti BRE, ktorá vydala prehlásenie v podobe certifikátu BRE, v ktorom je konštatovaný predpoklad 30 ročnej životnosti dreva ThermoWood® pri použití v exteriéri.

Certifikát KOMO® o biologickej odolnosti a kvalite výroby.

Firme Oy Lunawood Ltd. v Iisalmi bol udelený holandskou spoločnosťou SKH produktový certifikát KOMO pre produkt ThermoWood® potvrdzujúci požiadavky na biologickú odolnosť a kvalitu výroby.

Vydanie certifikátu KOMO spoločnosťou SKH znamená nezávisle overenú kvalitu výrobku.

Kolektívna certifikačná značka KOMO zaručuje, že stavebníctvo môže dôverovať kvalite výrobkov, procesov, systémov a služieb. Pol storočia skúseností znamená, že KOMO je číslo jedna ako odborník v oblasti certifikovaných výrobkov a procesov v Holandsku. Certifikáty boli vydané pre veľmi širokú škálu produktov a procesov. Užívatelia následne môžu dôverovať kvalite týchto výrobkov a procesov. Okrem toho, produkty s označením KOMO sú automaticky v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi pre stavebníctvo, ako sú stavebné vyhlášky, vyhlášky na kvalitu pôdy a iné požiadavky týkajúce sa kvality a bezpečnosti.

BRE [obchodný názov spoločnosti Building Research Establishment Limited] je britská nezávislá a nestranná organizácia zaoberajúca sa poradenstvom, testovaním a školením, ponúkajú svoju odbornosť vo všetkých oblastiach životného prostredia a s ním súvisiacich oboroch.

BRE prehlasuje, že očakávaná životnosť produktu triedy Thermo-D bude pri exteriérovom použití 30 rokov a to za predpokladu dodržania pokynov od výrobcu a uplatnenia princípov najlepších stavebných postupov.

Tepelně upravené dřevo ThermoWood Tepelně upravené dřevo ThermoWood Tepelně upravené dřevo ThermoWood

Aplikácia materiálu ThermoWood® bez povrchovej úpravy

Tepelná úprava dreva ThermoWood® prebieha úplne bez chemických prostriedkov, len pomocou tepla a pary. Tepelne upravené drevo ThermoWood® nie je teda nijako upravené v zmysle ochrany proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom. To spôsobuje prirodzenú stratu pôvodného odtieňa rovnako, ako pri všetkých drevinách - tropických či tuzemských.

Farebné zmeny materiálu ThermoWood® sú iba povrchovým javom - jedná sa o zvetranie mikroskopickej povrchovej vrstvy dreva, na ktorú pôsobí predovšetkým UV žiarenie, ak povrch nie je ošetrený vhodným ochranným náterom. Tieto farebné zmeny sú nerovnomerné, pretože sa jedná o zmeny na povrchu materiálu prírodného charakteru. Tiež je prirodzené, že sa postupne uvolňuje - vymýva mäkké drevené vlákno. Tento nepravidelný jav pripomína, ako by bolo drevo na povrchu lokálne „vykúsané“ hmyzom. Tento jav je dočasný a postupne dôjde k vymytiu mäkkého dreveného vlákna až na tuhšiu dreň a drevo si naďalej uchová prakticky nemenný vzhľad – povrch výrazne zvrásnie.

Prvotné prejavy začínajúceho šednutia sa prejavujú podobne ako vznikajúca pleseň. Nejedná sa však o pleseň, ale o prirodzený proces šednutia materiálu ThermoWood®. Celkový proces šednutia v závislosti na niekoľkých faktoroch prebieha cca 3 - 8 rokov a konečnou fázou je jednoliata šedá farba.

Výrobky z materiálu ThermoWood® je možné teda použiť vo vonkajšom prostredí bez akejkoľvek povrchovej úpravy, čo nemá podstatný vplyv ani na veľmi dobrú rozmerovú stálosť materiálu ThermoWood®. Pokiaľ sa však materiál ThermoWood® neošetruje, zásadne to nezníži jeho životnosť, avšak nie je možné garantovať všetky deklarované vlastnosti materiálu, nevznikanie väčších než vlásočnicových trhlín, stálofarebnosť a uvoľňovanie drevených vlákien.

Je potrebné sa zmieriť s tým, že s odstupom času povrch dreva ThermoWood® zošedne, začne lokálne aj viac praskať a dôjde k výraznejšiemu povrchovému zvrásneniu a priečnemu priehybu. Na vodorovných plochách, ktoré sú viac zaťažené poveternostnými vplyvmi a UV žiarením, môže s dlhším odstupom času dochádzať v prípade neošetrenia čiel (miesto kde preniká do dreva najviac vlhkosti) k ich lokálnemu poškodeniu, taktiež aj na miestach, ktoré sú mechanicky poškodené a do dreva cez poškodené miesta preniká viac vlhkosti, a to aj v oblasti prasklín.

Tepelne upravené drevo ThermoWood
Začínajúci proces šednutia (prirodzené sú mapky pripomínajúce pleseň)
Tepelne upravené drevo ThermoWood
Priebeh procesu starnutia (prirodzené sú nerovnomerné farebné zmeny)
Tepelne upravené drevo ThermoWood
Nepravidelné uvoľňovanie mäkkých drevných vlákien
Tepelne upravené drevo ThermoWood
Vymyté mäkké drevné vlákno na dreň - ustálený stav

V prípade, že máte obavy z nerovnomerných farebných zmien, máme pre vás riešenie - náter AQUADECKS v odtieni GRAPHITE GREY - grafitová šedá, ktorým môžete drevo ThermoWood® pri inštalácii ošetriť a následne ho nechať starnúť - prechod do jednoliatej šedej farby bude oveľa plynulejší... Prípadne môžete zakúpiť iný odtieň náteru AQUADECKS – zakúpite tu..

Viac sa o správaní materiálu ThermoWood® bez povrchovej úpravy dočítate tu.

Chcete ThermoWood® ošetrovat a udržať ho v pôvodnom odtieni?

Odporúčame vám ošetrenie dreva ThermoWood® náterom OWATROL – AQUADECKS®. Náter OWATROL AQUADECKS® je určený pre menej savé dreviny a navyše obsahuje akryl-alkydové živice, vďaka čomu je predurčený ako najideálnejší náter na drevo ThermoWood®.

Náter AQUADECKS® od firmy OWATROL je ošetrujúci prostriedok na vodnej báze slúžiaci na finálne ošetrenie dreva. AQUADECKS® je ideálny pre záhradný nábytok, obklady stien aj vodorovné plochy. Môže sa ľahko aplikovať na nové aj zvetrané drevo a jeho vysoko penetračné zloženie zabezpečí, že s odstupom času nedochádza k žiadnému lúpaniu náteru. Toto patentované zloženie totiž zaručuje, že náter prenikne do dreva (nezostáva na povrchu) a chráni ho zvnútra, pričom si drevo uchováva aj difúzne vlastnosti a po celú dobu životnosti náteru je schopné „dýchať“. AQUADECKS® poskytuje vynikajúcu ochranu proti škodám spôsobených vlhkosťou a UV žiarením a je k dispozícii v troch odtieňoch (HONEY, TEAK a GRAPHITE GREY).

Viac sa o ošetrení dreva ThermoWood® nátermi OWATROL AQUADECKS® dočítate tu.

Náterové hmoty OWATROL – AQUADECKS® dodáváme v troch odtieňoch:

OWATROL – AQUADECKS®
Odtieň: HONEY
ThermoWood® pred / po nátere
Náter OWATROL – AQUADECKS
OWATROL – AQUADECKS®
Odtieň: TEAK
ThermoWood®pred / po nátere
Náter OWATROL – AQUADECKS
OWATROL – AQUADECKS®
Odtieň: GRAPHITE GREY
ThermoWood® pred / po nátere
Náter OWATROL – AQUADECKS

Odporúčanie k výberu povrchovej úpravy pre ThermoWood®

V prípade, že budete vyberať finálnu náterovú hmotu samostatne, odporúčame nátery na drevo na vodnej báze, pigmentované syntetické oleje s UV ochranou, prípadne tenkovrstvové lazúry, ideálne s penetračným základom. Použitie samotných olejov na prírodnej báze sa neodporúča. V prípade použitia syntetických olejov, je potrebné drevo ošetriť až do plného nasýtenia a následne pravidelne dopúšťať. V prípade akejkoľvek povrchovej úpravy je potrebné plne rešpektovať aplikačné postupy daného výrobku a nezanedbať prípravu povrchu. Výber vhodného výrobku vždy konzultujte s technickými pracovníkmi danej značky náteru a tiež konzultujte aj aplikačné postupy.

Štandardy dodávok ThermoWood® - kritéria kvality triedy materiálu „ThermoWood® A“

Všeobecné informácie: Vstupnou surovinou pre výrobu ThermoWood® je fínske borovicové rezivo, ktoré má predpoklad väčšieho výskytu sukov. Pre výrobu ThermoWood® môže byť použité len stredové rezivo z užších častí kmeňa. Vďaka tepelnej úprave zmení drevo svoje fyzikálne a mechanické vlastnosti a získava unikátne rysy a vysokú životnosť. Na tento úkor drevo mierne krehne a má svoje špecifikácie pri následovnom opracovaní. Vzhľadom k tomuto sa neriadi triedenie dreva ThermoWood® bežnými štandardami a každý výrobca zastrešovaný asociáciou ThermoWood (TWA) má svoje vnútorné štandardy kvality. Firma Oy Lunawood Ltd. používa pre triedenie kvality vnútornú normu „ThermoWood® A“ na základe tejto charakteristiky.

Preto upozorňujeme:
Drevo je výrazne sukovité – obsahuje výrazné a charakteristické krídlové suky typické pre lesnú borovicu. Vysoká hustota a tvrdosť suku spôsobuje rozdielne rozpínanie materiálu pri procese tepelnej úpravy, čo má za následok vznik občasných prasklín najmä v oslabených sukoch. Každý výrobca materiálu ThermoWood® sa preto riadi vlastnými vnútornými normami pre triedenie kvality. Praskliny v sukoch spadajú do triedy kvality „ThermoWood® A“, pretože ich nijakým spôsobom nemožno pri výrobe eliminovať.

Všeobecný popis výrobku:
Profily musia byť čisto ohobľované z troch strán (lícová strana = jadrová strana + dve priľahlé strany). Kvalita hobľovania musí byť pri všetkých výrobných šaržiach rovnomerná. Nie sú povolené vlnky alebo drsný povrch. Lícna strana dosiek musí byť plná, sú povolené vlásočnicové trhlinky do dĺžky 70 mm a vady v sukoch podľa ďalšej špecifikácie. Na zadnej strane dosiek je na hrane povolená oblina do cca 5 mm do cca 20% celkovej dĺžky dosky. Rubová strana profilov neprechádza po hobľování pohľadovov kontrolou, preto vady na rubovej strane profilov nemôžu byť predmetom reklamácie.

Konce dosiek do 90 mm môžu obsahovať väčšie praskliny, ktoré nepodliehajú selekcii a nemôžu býť predmetom reklamácie – tieto konce by mali byť zarezané a začistené – je teda nutné počítať s tým, že sa nevyužije celá čistá dĺžka dosky!

Poznámka:

Dodávka môže obsahovať vady do maximálne 5 % obsahu – drobné mechanické vady alebo vady mimo tolerancie kvality “ThermoWood® A”. Keďže sa jedná o vady, ktoré je možné na dreve opracovať, neposkytuje dodávateľ náhradu ani výmenu materiálu na predmetné kusy nižšej kvality. Vždy je nutné rátať s patričným prierezom.

Všeobecné požiadavky na kvalitu pre hobľované exteriérové profily v kvalite „ThermoWood® A“

Rozmerové tolerancie povolených vád pre materiál - tepelne upravená borovica lesná (Pinus sylvestris), úprava Thermo-D:
Kôrou ohraničený dlhý hranový suk. Dĺžka kôry max. 5 cm.
Nezrastený suk ohraničený kôrou, max. priemer 20 mm.
Vypadnutý suk na lícovej hrane. Šírka max. 12 mm, hĺbka max. 5 mm.
Prasknutý suk. Šírka praskliny max. 10 mm, hĺbka max. 10 mm.
Kôra zarastená do dreva a vada, max. Priemer 15 mm alebo 5 x 50 mm.
Vlásočnicová prasklina na lícnej strane do šírky 2 mm, max. dĺžky 70 mm, (na koncoch dosiek až 90 mm z rubovej strany - prasklina nesmie byť skrz).

Napísať recenziu

Drevená fasádna palubovka UTV 19x140 z materiálu ThermoWood

Drevená fasádna palubovka UTV 19x140 z materiálu ThermoWood

Palubovka UTV 19x140 tatran je bežnou palubovkou s perom a drážkou, určená je pre vonkajšie použitie na obklady fasád, podbitie strešných presahov a ďalších stavebných konštrukcií s možnosťou montáže vodorovne či zvisle.

Napísať recenziu

Hladko hobľovaný profil SHP 26x92 mm je univerzálny profil pre exteriérové aj interiérové...

Hladko hobľovaný profil SHP 26x117 mm je univerzálny profil pre exteriérové aj interiérové...

Profil SHP 42x42 je určený ako pre podkladové laty a iné konštrukčné účely tak je možné ho...

Profil SHP 42x68 je určený ako pre podkladové laty a iné konštrukčné účely tak je možné ho...

Profil SHP 42x92 je určený ako pre podkladové laty a iné konštrukčné účely tak je možné ho...

Profil SHP 42x117 je určený ako pre podkladové laty a iné konštrukčné účely tak je možné ho...

Profil SHP 42x140 je určený ako pre podkladové laty a iné konštrukčné účely v stavebných...

Profil SHP 88x88 , Lepený profil je určený ako pre podkladové laty a iné konštrukčné účely v...

Odstraňovač drevnej šedi a čistič vonkajších drevených povrchov. Odstraňuje z povrchu špinu a šeď...

Nerezová skrutka 5 x 40/50/60 mm pre priamu montáž, nerez C1, hlava TORX T25.

Nerezová skrutka 4 x 40/24 mm a 4 x 45/30 mm pre T-klip, nerez A4, hlava TX20

Finálny penetračný a priľnavý náter na drevo s UV ochranou pre veľmi málo nasiakavé drevo....

Finálny penetračný a priľnavý náter na drevo s UV ochranou pre veľmi málo nasiakavé drevo....

Nerezová sponka č. 6 pre palubovky z materiálu ThermoWood® typu UTV / UTS / Panel Systém. Sponka...

Silný, vodou umývateľný bezrozpúšťadlový odstraňovač farieb bez obsahu riedidla, ktorý odstráni...

Vysocedifúzní kontaktná čierna fólia pre otvorené prevetrávané fasády. TYVEK UV facade je jediná...

Akrylová jednostranná lepiaca páska Tyvek (čierna). Čierna jednostranná lepiaca páska s vysokou...

Kontaktná fólia iba pre debnené fasády bez priezoru. Difúzna plne kontaktná fólia. Návin 1,5 x...

Hladko hobľovaný profil SHP 26x68 mm je univerzálny profil pre exteriérové aj interiérové...

Finálny penetračný a priľnavý náter na drevo s UV ochranou pre veľmi málo nasiakavé drevo....

PCD 91 je prostriedok na vodnej báze pre konzerváciu otvorených rezných plôch (čiel). Aplikáciou...

Top
Tento obchod využíva súbory cookies, za účelom zlepšovania služieb na našich stránkach. (viac informácií) SOUHLASÍM